Koolitajad

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus ja koolituse läbiviimise õppekavarühmade loetelu

Sergei Tšetša,
Sergei Tšetša on kiirabi töötaja, kellel on olemas luba „Esmaabi koolituse“ läbiviimiseks (Koolitusluba 6101HTM). Samuti on tal omandatud andragoogi kutse, 6. tase (number 156338). Oma õpetajatööd alustas ta aastal 2014 ning väga edukalt näitas ennast koolituste õpetajana nii sotsiaalses kui ka meditsiinilises sfääris. Sergei aktiivselt osaleb Eesti Töötukassa projektides, nagu näiteks „Kaitstud töö“ ja „Tööharjutus“, mille eesmärgiks on töötute ja puudega inimeste motiveerimine, sotsialiseerumine ning adaptatsioon.
Irina Gulova,
Irina Gulova omab psühholoogi ja eripedagoogi kõrgharidust, mille omandas A.I Gertseni nimelises Venemaa Pedagoogikaülikoolis. Samuti on omandatud loovterapeudi ja logopeedi haridus. 10 aasta jooksul töötab eripedagoogina koolis. Iga aasta võtab Irina osa ERASMUS programmist, kus töötab erivajadustega lastega. Temal on samuti olemas kogemus „Tugiisiku koolituse“ läbiviimises.