Üldsätted

  1. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
  2. Täienduskoolituse õppekorralduse alused on MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider (edaspidi koolituskeskus) täiskasvanuhariduse valdkonna koolituskeskuse täienduskoolitust reguleeriv dokument.
  3. Koolituskeskuse õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud täiskasvanute koolituse seadusest jt täienduskoolituse korraldamisega seonduvatest õigusaktidest.
  4. MTÜ Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider on täienduskoolitusasutus ja õppekeskusel on esitatud täiskasvanuhariduse majandustegevusteade.
  5. Õppekeskuse asjajamise keel on eesti keel.